master tech

Începuturi

Activitatea societăţii a început în 2004 orientată în special pe service şi sisteme industriale (cântarire silozuri, tancuri, etc).  Colaborarea cu parteneri europeni privind vânzarea produselor a însemnat descoperirea unor aspecte ce puteau fi îmbunătăţite. 

În anul 2008 s-a trecut la proiectarea şi dezvoltarea produselor proprii, simţindu-se acut nevoia de cântare adaptate pieţii din România – structuri mai robuste, fiabile şi mult mai bine optimizate din punct de vedere al costurilor. 

Echipa

Echipa noastră este formată, pe de o parte, de oameni tineri, dornici de a învaţa şi de a se afirma şi, pe de altă parte, de oameni cu experienţă mai mare de 15 ani în domeniile respective (cântărire, metrologie). Bazându-ne pe departamentele de proiectare, software şi dezvoltare produse putem oferi cele mai bune soluţii de cântărire, chiar şi atipice, clienţilor noştri. Proiectarea mecanică este orientată spre economisirea resurselor – conceptul de dezvoltare durabilă şi spre ideea de mentenanţă “zero”. 

Conduita în afaceri

Aplicaţiile software sunt orientate spre client şi sunt simplu şi intuitiv de utilizat chiar şi de către operatori fără experienţă. Preferăm să spunem ca noi nu vindem produse, ci oferim soluţii diverselor probleme legate de cântărirea produselor. În anul 2012, am ajuns la o cifră de afaceri de 500.000 EUR, în condiţiile scăderii continue a preţurilor produselor în trend cu puterea de cumpărare. Cu toate acestea, calitatea produselor a fost îmbunătăţită pentru a creşte şi mai mult fiabilitatea produselor noastre. Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a cântarelor produse de noi se realizează conform prevederilor legislaţiei metrologice, respectiv Hotărârii Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată. 
[T: 0.1656, O: 71]